Voorbeeld: Clubblad met shop

Uw Clubblad Online plus merchandise winkel ineen. Het clubblad online is bij uitstek het PR-middel voor een vereniging, Een goed verzorgd clubblad geeft een goede indruk van de club. Dat geldt niet alleen voor de leden, die het blad lezen, maar ook voor andere belangstellenden buiten de vereniging. Zo blijven zij via internet op de hoogte van het reilen en zeilen van de vereniging.

Live voorbeeld klik hier

Wat is er nodig voor een goed clubblad online? Er zijn 7 elementen die kunnen leiden tot de uitgave van een goed clubblad: Redactie Schrijvers Inhoud illustraties Advertenties Redactie Redactiewerkzaamheden zijn de laatste jaren veel eenvoudiger geworden. Met de komst van e-mail en internet kunnen artikelen moeiteloos digitaal door leden worden aangeleverd. Dat maakt het ook eenvoudiger om teksten eventueel aan te passen. Een goede redacteur is in staat om moeilijk gebouwde zinnen te herschrijven naar prettig en makkelijk leesbare teksten. Dat neemt niet weg, dat voorkomen moet worden, dat redacteurs alle artikelen volledig herschrijven. Het motiveert de schrijvers van de artikelen namelijk niet. Belangrijk is wel om alle kopij te controleren op taalfouten. Ook kan het soms nodig zijn om inzendingen niet te plaatsen omdat deze kwetsend kunnen zijn of aanstootgevend. Met de auteur dient hierover contact opgenomen te worden. Een redacteur moet goed weten wat er leeft binnen de vereniging. Schrijvers Het schrijven van artikelen is niet eenvoudig. Een voorzitter is meestal handig in het schrijven van een beschouwend artikeltje evenals vaste kopij-leveranciers zoals bij voorbeeld de wedstrijdsecretaris of wellicht een enkele columnist. Zij zullen er weinig tijd voor nodig hebben. Maak een overzicht van artikelen die in het blad thuis horen. Maak een onderscheid tussen vaste rubrieken en overige zaken. Probeer van het bestuur in ieder geval een activiteitenagenda te bemachtigen. Hierin is terug te vinden wanneer het bestuur vergadert of wanneer er nieuwe acties worden opgestart. Over het verloop van de actie kunnen de leden dan via het clubblad worden geïnformeerd. U kunt dan tijdig betrokken kaderleden van de vereniging vragen om over die zaken die zij organiseren kopij aan te leveren. Inhoud Vaste rubrieken die in ieder clubblad thuis horen zijn onder meer: Wedstrijdverslagen (die door teams kunnen worden aangeleverd) Van de bestuurstafel (met informatie van bestuursleden. Dit vergroot de betrokkenheid van de leden bij bestuurlijke aangelegenheden) Een verjaardagskalender van leden Nieuwsrubriek (met belangrijk nieuws over acties, sponsoring, activiteiten, etc) Een activiteitenkalender Het competitieprogramma Trainingsschema’s Een colofon (wie maakt het clubblad, en waar kan ik terecht als ik zelf een bijdrage aan het clubblad online wil leveren?) Nieuws uit de regio, het district of de landelijke organisatie, eventueel internationaal nieuws. Daarnaast kan een aparte jeugdrubriek (met puzzels of spellen) worden overwogen, kunnen trainers worden uitgenodigd om hun visie op voetbal in het clubblad te omschrijven, kunnen commissies over hun activiteiten berichten of kunnen sponsors of adverteerders speciale aanbiedingen doen aan lezers. Lay-out De opmaak (of de lay-out) van het clubblad is een standaard opmaak. Tekstverwerkingsprogramma’s als WordPress heeft een standaard lay-out, die zelfs naar eigen idee kunnen worden aangepast. Teksten in 2 of 3 kolommen worden geplaatst. Het clubblad online krijgt uw clubkleuren. Illustraties mogen natuurlijk niet ontbreken. Sommige verenigingen hebben goede tekenaars onder de leden, die zelf illustraties maken. Probeer die leden te motiveren! Ook kan gebruik worden gemaakt van clip-artcollecties die vaak voor een paar Euro op CD-rom verschijnen. Het internet is een laatste bron van plaatjes en afbeeldingen geworden. Wanneer er in de vereniging iemand is met een digitale camera, probeer die dan te gebruiken voor het maken van foto’s tijdens wedstrijden en nevenactiviteiten. Deze foto’s zorgen voor meer leesplezier onder de leden en kunnen bovendien ook voor de website van de vereniging worden gebruikt. De foto’s zijn bovendien direct beschikbaar. Ze hoeven niet ontwikkeld te worden. Advertenties Advertenties vormen de inkomstenbron van het clubblad. In de meeste gevallen worden hiervoor per jaar afspraken gemaakt met middenstanders. Probeer de ‘zakelijke’ leiding van het clubblad apart te houden van redactionele werkzaamheden. De redactie is bepalend voor de inhoud van het clubblad. De adverteerder mag daar geen invloed op uitoefenen. Advertenties horen bij voorkeur thuis op advertentiepagina’s en niet tussen teksten. Met deze praktische tips moet het mogelijk zijn een goed en representatief online clubblad te maken voor de leden. Het wordt dan een visitekaartje voor de vereniging waarmee u voor de dag kunt komen.